Kas ietilpst Quick Teacher programmā

Kas ietilpst programmā QUICK TEACHER

Programmas vērtība – tas ir harmonisks, mūsdienās pamatots intensīvo apmācību tehnoloģiju un pieredzē pārbaudītu tradicionālu metodiku apvienojums, kuru iesaka pieredzējuši pasniedzēji.

Bieži izmantotas ir sekojošas programmas Quick Teacher funkcijas:

QUICK TEACHER Izrunas trenažieris – valodas apguves procesā Jūs varat ierakstīt, noklausīties un salīdzināt savu izrunu ar valodas nesēja izrunu. Tas ļaus pilnveidot Jūsu izrunu un pārvarēt valodas barjeru.

QUICK TEACHER Pareizrakstības trenažieris – palīdzēs apgūt un pilnveidot vārdu un frāžu pareizrakstību svešvalodā. Mācoties šajā režīmā, lietotājs apgūs angļu valodu, izmantojot gan redzes atmiņu, gan roku mehānisko atmiņu.

QUICK TEACHER Gramatikas rokasgrāmata – satur nepieciešamo informāciju par valodas gramatiku, tajā ietverti arī vingrinājumi, kas palīdzēs nostiprināt iegūtās zināšanas.

QUICK TEACHER Fonētikas rokasgrāmata – valodas fonētikas rokasgrāmatā atskaņotas fonēmas un burtu savienojumi, zilbes un veseli vārdi, norādītas to izrunu īpatnības.

QUICK TEACHER Atgriezeniskā kontrole – angļu valodas vārdu un frāžu zināšanu kontrole apzinātas uztveres režīmā. Palīdz apgūt un saprast mutvārdu runu.

QUICK TEACHER Lietotāja vārdnīca – veido pats apmācāmais, uzkrājot nepieciešamo vārdu un frāžu bāzi.

 
Jaunajās QUICK TEACHER Universal programmās ir ietvertas papildu lietderīgas un nepieciešamas funkcijas:


New  Jaunas mūsdienu vārdnīcu bāzes, kurās ievērotas mūsdienu valodas un saskarsmes stila īpatnības, vieglākai apguvei tās ir sastādītas pēc principa „no vienkāršā uz sarežģīto”.

Jaunas sarunvalodas frāžu un teikumu bāzes ir veidotas uz jaunās leksikas pamata ātrākai sarunvalodas apguvei.

New  Jaunas specializētās leksikas sadaļas  par tēmām: pārrunas, lietišķās vēstules, grāmatvedība, lietvedība, kā arī paplašināta galveno biznesa terminu sadaļa, kas ietver mārketinga, finanšu un banku jomā lietotu terminoloģiju.

New  „Virtuālais Skolotājs” – tā ir autormetodikas neatņemama sastāvdaļa, kas seko lietotāja panākumiem un fiksē tos nākamajām nodarbībām.

New  Pēc pasniedzēju ieteikuma visiem vārdiem pievienota jauna funkcija „Transkripcija”, kas palīdz pareizi un precīzi izrunāt jauno leksiku.

New  Atsevišķi izveidotas Nepareizo darbības vārdu vārdnīcas. Tās palīdz ātri iemācīties šos darbības vārdus paātrinātas iegaumēšanas režīmā un nostiprināt iegūtās zināšanas.

New  Jauna sadaļa „Dialogi”, kas ietver vairāk nekā 80 dialogus katrai valodai. Tagad Jūs varat trenēt svešvalodas uztveri ar dzirdi.

New  Pēc lietotāju lūguma, apmācību ērtībai un mobilitātei ir pievienota jauna funkcija „Eksports – imports”. Tā saglabā un pārnes zināšanu vēsturi, mācoties pie dažādiem datoriem.

New  Programmas materiāla jauna un profesionāla atskaņošanas kvalitāte, ko nodrošina jaunākās skaņas ieraksta tehnoloģijas.

New  Jauns, mūsdienīgs, ērts, intuitīvi saprotams interfeiss.

QUICK TEACHER programmas prezentācija
Kas ietilpst programmā
Kādas valodas var iemācīties