Iespējams nokārtot eksāmenu uz TOEFL iBT sertifikātu

«Quick Teacher intensīvās apmācības klasē» iespējams nokārtot eksāmenu uz TOEFL iBT sertifikātu.

Quick Teacher programmu izstrādātāji cieši sadarbojas ar pasaulē atzītā TOEFL testa izstrādātājiem, proti, ar kompāniju ETS. Pateicoties augstai izstrādājamo programmu kvalitātei kā arī labai biznesa procesu organizācijai kompānijā, programmu izstrādātājiem tika piešķirtas tiesības apkalpot un organizēt TOEFL iBT ™ (TOEFL Internet Based Test  eksāmens) eksāmenus.
«Quick Teacher intensīvās apmācības klasē» var nokārtot eksāmenu TOEFL iBT sertifikāta iegūšanai.

сертификационный центр в компании M.A.R.I.D. I

Piektdienās un sestdienās notiek TOEFL eksāmens interneta testēšanas formātā. Šim nolūkam mācību centrs ir nodrošināts ar visiem vajadzīgiem apstākļiem, kas atbilst visām kompānijas ETS (Amerikas testēšanas dienests izglītības joma) prasībām.
TOEFL tests sniedz apmācāmajiem iespēju pierādīt, ka viņi var brīvi pauzt savas domas angļu valodā gan apmācības laikā, gan arī ikdienā. Testā izmantojamā valoda ir mūsdienu angļu valoda (amerikāņu variants).

Kas ir TOEFL iBT™ tests?

TOEFL iBT eksāmens vērtē četras  pamatprasmes, kas norāda uz angļu valodas prasmes pakāpi:

  • mutvārdu valoda
  • klausīšanās (runas uztvere ar dzirdi)
  • lasīšana
  • rakstu valoda

Katrs uzdevums pārbauda trīs valodas prasmes vienlaicīgi.
TOEFL iBT eksāmens vērtē iespējas pielietot un saprast angļu valodu universitātes līmenī. Eksāmena laikā tiek vērtēts, cik sekmīgi apmācāmais pielieto klausīšanās, lasīšanas, sarunvalodas un rakstīšanas prasmes akadēmisko uzdevumu pildīšanā. Pēc  testa izstrādātāju novērtējuma, angļu valodas zināšanu līmenis apmācāmajiem svārstās no vidējā līdz progresīvajam  (intermediate to advanced).

 

TOEFL iBT struktūra

Eksāmens ilgst 4 stundas. Eksāmens sastāv no 4 daļām: lasīšana, klausīšanās (runas uztvere ar dzirdi), mutvārdu un rakstu valoda.
TOEFL iBT pārbauda jūsu lasīšanas, klausīšanās (uztvere ar dzirdi), mutvārdu un rakstu valodas prasmes, kā arī spēju savienot šīs prasmes un izmantot tās vienlaicīgi. Piemēram, jūs lasāt teksta fragmentu vai arī klausāties lekciju angļu valodā. Pēc tam, jūs stāstat par to angliski.


Eksāmena daļa    Laiks izpildeiPunktu skaits
 Jautājumu skaitsApraksts
  Lasīšana  60-100 minūtes 0-30 36-703-5 akadēmiski teksti; aptuveni 700 vārdu; 12-14 jautājumi teksta fragmentam.
Klausīšanās
60-90 minūtes
0-30
34-51
4-6 monologi
 (Runas uztvere ar dzirdi).   Ilgums: 3-5 minūtes, 6 jautājumi katram monologam. 2-3 dialogi 3 minūšu ilgumā, 5 jautājumi katram. Tiek atļauts veikt piezīmes.
  Pārtraukums 10 minūtes   
Mutvārdu valodas pārbaude20 minūtes

  0-4
(pārvērš 0-30 punktu skalā)

 2 uzdevumi viedokļa paušanai uz noteiktu tēmu; 4 uzdevumi savu domu paušanai par lasīto un noklausīto materiālu.
 Rakstu valodas pārbaude 50 минут 

0-5 (pārvērš 0-30 punktu skalā)

2 teksti2 teksti. Integrēts uzdevums uz izlasītā un noklausītā teksta pamata; Eseja uz noteiktu tēmu.

Maksimālais punktu skaits — 120.
Testa rezultāti pieejami oficiālajā interneta vietnē www.ets.org ne agrāk kā 15 darba dienu laikā pēc testēšanas datuma, kā arī tiek nosūtīti dalībniekiem oficiālās vēstules formātā uz ē-pasta adresi.

Kāda ir TOEFL iBT eksāmena kārtošanas maksa?

Eksāmena maksu nosaka kompānija ETS atkarībā no valsts un kārtošanas laika. Eksāmena kārtošanas maksa svārstās no US$ 150 līdz US$ 225.

Informācija par reģistrāciju, apmaksu un eksāmena datumiem atrodama oficiālajā interneta vietnē www.toefl.org

 
QUICK TEACHER programmas prezentācija
Kas ietilpst programmā
Kādas valodas var iemācīties