5 soļi ar Quick Teacher

Ātra svešvalodas apgūšana: 5 soļi ar Quick Teacher

Ātras svešvalodas apgūšanai programmas Quick Teacher veidotāji iesaka veikt tikai piecus soļus. Aplūkosim, kādus panākumus jūs sasniegsit, veicot katru soli ar Quick Teacher.

Pirmais solis: paātrināta apgūšana

Otrais solis: pasivitāte un aktivitāte

Trešais solis: runas māksla

Ceturtais solis: pietuvošanās valodas videi

Piektais solis: modernizētas iespējas

Pateicoties pārsteidzošām un vispāratzītām programmas Quick Teacher iespējām, jūs varēsit viegli sākt runāt svešvalodā.

Pirmais solis: paātrināta apgūšana

Programmā Quick Teacher īstenota zinātnē un praksē pārbaudīta ātrās apgūšanas metode, kas ļauj būtiski samazināt apmācību laiku līdz pat 5-10 reizēm. Ātrās svešvalodas apgūšanas mehānisms ietver īpašu leksikas iegaumēšanas procesu zemapziņas līmenī.

Maksimālu panākumu sasniegšanai mācību programmā Quick Teacher izmantota M.A.R.I.D.I. autortehnika „memo-metode”. Ātrās vārdu iegaumēšanas tehnika balstās uz ātrlasīšanas apmācības metodi, ar kuras palīdzību cilvēks ātrāk lasa un ātrāk iegaumē.

Kā tas darbojas? Datorekrānā ierobežotā laika sprīdī ar noteiktu ātrumu tiek attēlota plaša informācija, kuru cilvēks uztver zemapziņas līmenī, esot pilnīgi atbrīvojies, jo tobrīd aktīvi strādā redzes atmiņa.

Tādējādi svešvalodas vārdi tiek deponēti un iegaumēti īstermiņa pasīvajā atmiņā. Programma Quick Teacher apvieno pasaulē izpētītākās intensīvās svešvalodas apgūšanas metodes.

Otrais solis: pasivitāte un aktivitāte

Otrais solis – tā ir apzināta mācīšanās, kas aptver dzirdi un redzi.

Šis solis palīdz jums aktivizēt pasīvo vārdu krājumu, proti, pāriet no vārdu apgūšanas uz komunikāciju. Iepriekš uztvertie vārdi no zemapziņas pāriet aktīvajā vārdu krājumā un jūs spējat tos iesaistīt sarunvalodā.

Programmas režīmā „Virtuālais skolotājs” jūs varēsit viegli apgūt sarunvalodas frāzes, tulkot tās uz un no dzimtās valodas svešvalodā, testa režīmā pārbaudīt savas zināšanas, izlabot kļūdas, trenēties pareizrakstību un izrunu.

Režīmā „Atgriezeniskā pārbaude” jūs varēsit pārbaudīt savas zināšanas, tulkojot vārdus un frāzes apzinātas uztveršanas režīmā jebkurā apmācību posmā.

Režīmā „Pareizrakstības trenažieris” jūs varēsit apgūt svešvalodas vārdu un frāžu pareizrakstību, tādējādi trenējot vizuālo un mehānisko atmiņu.

Režīmā „Arhīvs” jūs varēsit atkārtoti pārbaudīt jau apgūto materiālu.

Trešais solis: runas māksla

Ir pierādīts, ka tieši pārliecinoša svešvalodas vārdu izruna ir ātrākais ceļš uz tās apgūšanu. Programmas Quick Teacher trešajā posmā īpaša uzmanība tiek veltīta pareizai un korektai vārdu un frāžu izrunai.

Režīmā „Izrunas trenažieris” jūs varēsit ierakstīt savu izrunu un noklausīties to, salīdzināt ar „etalona” izrunu, fiksējot kļūdas vai nepilnības.

Programmas Quick Teacher absolūtais sasniegums šajā apmācību posmā ir „runas barjeras” pārvarēšana. Tā kā programmā ir iespēja salīdzināt savu izrunu ar „etalona” izrunu, jūs spēsit fiksēt savas izrunas nepilnības, novērst tās un sākt pārliecinoši runāt svešvalodā.

Ceturtais solis: pietuvošanās valodas videi

Grūtības komunicēt svešvalodā bieži ir saistītas ar nepārliecinātību par savām zināšanām un valodas pareizu izrunu. Režīmā „Dialogi” jūs varēsit trenēt vienu no svarīgākajām valodas prasmēm – klausīšanos jeb valodas audio uztveri. Strādājot šajā režīmā, jūs vienlaikus trenēsit valodas klausīšanās prasmi un nostiprināsit jau apgūto materiālu, mācoties no vārdiem un frāzēm veidot saziņu.

Šī metode ir vērsta uz veiksmīgu mutiskās komunikācijas prasmes attīstību un rada papildu motivāciju iemācīties doto svešvalodu.

Piektais solis: modernizētas iespējas

Programmas Quick Teacher iespējas ir ļoti plašas. Papildus tam, ka jūs ātri varēsit apgūt vārdu krājumu nepieciešamā līmenī, programmā vēl iekļauti vairāki, pieredzējušu pasniedzēju rekomendēti, lietderīgi instrumenti, kas palīdzēs lietot doto programmu vēl ērtāk un izdevīgāk. Papildus instrumenti:

Ar vienu programmu mācīties varēs visa jūsu ģimene. Pateicoties multifunkcionālam apmācību režīmam, ar programmu var strādāt 5 lietotāji ar dažādiem valodas zināšanu līmeņiem un katram lietotājam tiks saglabāta viņa apmācību vēsture.

Apgūt nekārtno darbības vārdu formas un konjugācijas. Turklāt, iegaumēt tos jūs varēsit daudz ātrāk un vieglāk, izmantojot M.A.R.I.D.I. memo-metodi.

Atrisināt „runas barjeras” problēmu. Režīmā „Izrunas trenažieris” apmācāmais varēs izkopt savu izrunu svešvalodā un pārvarēt „runas barjeru”.

Iemācīties lasīt fonētisko transkripciju. Programmā Quick Teacher Universal jūs varēsit ne tikai klausīties svešvalodas izrunu, bet arī izlasīt, kā precīzi un korekti izrunāt vārdus un frāzes.

Apgūt svešvalodas pareizrakstību. Režīmā „pareizrakstības trenažieris” apmācāmais varēs iemācīties vārdu pareizrakstību, trenējot vizuālo un mehānisko atmiņu. Tas palīdzēs ātrāk apgūt vārdu pareizrakstību, strādājot ar tekstiem.

Iemācīties uztvert runātu svešvalodu. Jaunās programmas Quick Teacher Universal iespējas modelē „iegremdēšanos” valodas vidē un trenē valodas audio uztveri.

Izveidot savu apgūstamo vārdu un frāžu vārdnīcu. Ja apmācību procesā rodas nepieciešamība izveidot savu specializētās leksikas vārdnīcu, jūs programmā to varēsit izdarīt. Šo iespēju ērti izmantot šaura loka speciālistiem, piemēram, ārstiem vai jūrniekiem.

Izmantot plašas gramatikas un fonētikas uzziņas. Uzziņas nodrošinātas ar visu nepieciešamo gramatiku, runas uzbūvi, piemēriem un tematiskajiem uzdevumiem, transkripcijas sistēmas burtiem, vārdiem un atsevišķām frāzēm, kas palīdz uztvert klasisko valodas izrunu.

Būt mobilam, mācību procesā strādājot ar dažādiem datoriem. Pēc lietotāju lūgumiem programmā Quick Teacher Universal tika iekļauta iespēja pārnest apmācību vēsturi no viena datora otrā. Šī speciāli izstrādātā funkcija palīdz apmācāmajam būt mobilam un mācīties, izmantojot jebkuru datoru.
QUICK TEACHER programmas prezentācija
Kas ietilpst programmā
Kādas valodas var iemācīties